Het verschil tussen projecten en projectgericht leren

11 · 10 · 20

Projecten in de klas zijn zo oud als de klas zelf.

‘Projecten’ kunnen een reeks taken vertegenwoordigen die thuis of in de klas, door ouders of groepen leerlingen, snel of in de loop van de tijd kunnen worden uitgevoerd. Projectgericht leren (PGO) omvat ook projecten , maar de focus ligt bij PGO meer op het leerproces en de leerling-inhoud interactie dan op het eindproduct zelf.

projectgericht onderwijs

de benadering van projectgericht leren

Ik kan hier voorbeelden geven van projectgericht leren , maar het is nuttiger om het grote geheel te begrijpen. Hoewel PGO een andere benadering van leren is, verschilt het niet enorm van traditioneel leren vanuit een breed perspectief. Het leerproces is gepersonaliseerd in een progressieve PGO-omgeving doordat je samen met je leerlingen belangrijke vragen gaat stellen en wijzigingen aanbrengt in producten en ideeën op basis van individuele en collectieve antwoorden op die vragen. Bij projectgericht leren dienen de projecten alleen als een infrastructuur om gebruikers in staat te stellen te spelen, te experimenteren, simulaties te gebruiken, authentieke problemen aan te pakken en samen te werken met relevante leeftijdsgenoten en/of volwassenen bij het nastreven van kennis.

projectgericht leren

project gericht onderwijs is gericht op de leerling. Leerlingen kiezen niet simpelweg tussen twee opdrachten om die op een bepaalde datum te voltooien, maar gebruiken in plaats daarvan de ervaring van de docent om eindproducten en projecten te ontwerpen en te herhalen – eindproducten en projecten die vaak betrekking hebben op problemen of uitdagingen die voor hen belangrijk zijn.

Overzicht verschillen tussen projecten en projectgericht leren

De grafiek hieronder is nuttig om dat belangrijke verschil tussen projecten en projectgericht leren te verduidelijken. Uiteindelijk is het grootste verschil het proces zelf.

projectenProjectgericht leren
Kan ook alleen of thuis zonder hulp van leerkracht, ouders of medeleerlingHeeft begeleiding van leerkracht en samenwerking met medeleerlingen nodig
Het draaiboek past op 1 A4tje en kan ieder jaar uit de kast gehaald wordenIs een cyclisch proces met veel vragen en wordt na evaluatie met de leerlingen steeds weer aangepast.
De leerkracht werkt vaak meer als het prject klaar is. (nakijken antwoorden of werkstuk)De leerkracht werkt hard voordat het project start met bedenken van een goede opening en goede vragen of opdrachten
De leerlingen hebben weinig kans om keuzes te maken omdat alles vrij vast ligtTijdens het project kunnen de leerlingen keuzes maken of veranderen.
Keuzes zijn gebaseerd op: ”zo deden we het vorig jaar”De keuzes ontstaan tijdens het werken aan een opdracht.
Iedere leerling bereikt hetzelfde doel. Namelijk het doel van het projectDe doelen liggen voor iedere leerling anders en meestal aangepast aan het niveau dat een leerling aan kan.
Werkt niet toe naar een werkwijze waar je later ook mee uit de voeten kanJe kan in een later leven altijd terugvallen op de vaardigheden die je hebt geleerd
Iedereen werkt vaak tegelijk aan dezelfde opdrachtIedereen werkt op een andere manier aan een andere opdracht afhankelijk van wat iemand wil leren.
Presentatie vaak in eigen groep of helemaal nietPresentaie van het geleerde aan grote groep met eventueel deskundige gasten.
Maak een model of werkstukMaak een brochure die de gemeente zou kunnen gebruiken.

verder met projectgericht leren

Projectgericht leren heeft jou als leerkracht veel te brengen en waar ik leerkracht schrijf bedoel ik ook docent, want projectgericht leren is bij uitstek geschikt voor iedere vorm van voortgezet onderwijs. Binnen een vakgroep of nog beter met enkel vakgroepen samen kunnen de mooiste projecten ontstaan. Wie meer wil weten over project gericht onderwijs lees het artikel. 8 tips voor goed project gericht onderwijs. Je kunt ook gelijk contact opnemen met Jos Onderwijs Support. Wie een zeer gedetailleerd overzicht wil hebben van wat er allemaal komt kijken bij projectgericht leren kijkt op de die van pblworks. pbl staat voor project based learning. Deze organisatie timmert al jaren aan de weg als het gaat om projectgericht onderwijs.

Over mij

jos ouwerkerk

Jos is als gepensioneerd directeur nog steeds betrokken bij het basisonderwijs. Hij schrijft nog steeds artikelen vooral voor leekrachten en ouders. Verder werkt hij aan een methode voor de zaakvakken op basis van projecten.

laatste artikelen

krijg updates via de nieuwsbrief

de beste bordspellen van 2021

de beste bordspellen van 2021

de beste bordspellen van 2021 Het is eind oktober en Sint en Kerst staan alweer voor de deur. Tijd dus om na te gaan denken over wat voor cadeaus je aan moet schaffen. Het wordt dus ook weer tijd om een bericht te schrijven over de beste bordspellen van 2021. Dat...

Lees meer
Hattie en project gestuurd onderwijs

Hattie en project gestuurd onderwijs

  Hattie en project gestuurd onderwijs zijn geen match In mijn vorige artikel noemde ik het geweldige project van John Hattie. Hattie en project gestuurd onderwijs zijn geen match. Integendeel zelfs. Toch kun je veel vinden in de bijna duizend meta-analyses die...

Lees meer
onderzoek naar project gestuurd onderwijs

onderzoek naar project gestuurd onderwijs

Als ik met mensen praat over mijn projecten en projectgestuurd onderwijs, krijg ik vaak de opmerking dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor het effect van deze richting.Er is zogenaamd geen onderzoek naar project gestuurd onderwijs gedaan. Dat is er wel...

Lees meer

Comments

0 reacties

Subscribe

schrijf je in voor de nieuwsbrief