Ik wil gewoon hele goede projecten maken waar de leerlingen echt iets aan hebben

Deze projecten zijn eigenlijk geschreven om ze als methode te gebruiken. Je mag natuurlijk een keer een los project geven, maar eigenlijk zijn de projecten samen pas echt wat bedoeld wordt met projectgericht onderwijs. Het is zo een methode voor de zaakvakken, Wetenschap en Techniek, burgerschap en de creatieve vakken. Het is dus het beste om je huidige methode los te laten en over te stappen op het projectgericht onderwijs van de wereldprojecten

projecten basisonderwijs

visie op projecten

In mijn optie is een project een goede mix van leerkracht actie en zelfstandig werken van een leerling. De leerkracht heeft eerst de taak de leerlingen enthousiast te maken voor het onderwerp en dan per vak één of twee klassikale lessen met de basisstof van het onderwerp geven.De leerling zoekt uit wat hij nog meer wil weten en gaat daarna alleen of in een groepje aan de slag met zijn opdrachten. Samen met de groep werkt de leerkracht dan naar de eindpresentatie toe

projecten basisonderwijs
projecten basisonderwijs

Wat zit in een project?

Ieder project is op dezelfde manier opgebouwd. Je brengt variatie aan met de opdrachten en je lessen.

Je loopt een vast patroon van acties, lessen of evenementen af:

1.Het startpunt

Een aansprekende (spannende) activiteit die de leerlingen kennis laat maken met het onderwerp en de lessen die gaan volgen.

2. Wat weten we al

De leerlingen en de leerkracht onderzoeken samen wat iedereen al van het onderwerp afweet. Aan deze reeds aanwezige kennis wordt tijdens het project weer nieuwe kennis toegevoegd.

3. Wat gaan we doen.

Hierin worden de doelen van het thema besproken zodat de leerling weet wat er verwacht wordt.

4. Wat wil je leren

Iedere leerling geeft aan wat zijn leerdoel is binnen het project. Welke onderzoeksvraag hij wil beantwoorden. Dat kan ook in samenwerking met een medeleerling. Het kind kan dat vanuit zijn interesse doen, maar het kan ook vanuit een vaste opdracht door de leerkracht of in samenspraak.

5. Onderzoeken en ontdekken

Iedere leerling doet onderzoek. Vaak in samenwerking met een klasgenoot of een klein groepje. Ze gebruiken een breed scala aan instrumenten om onderzoek te doen naar een deelonderwerp van het thema.

6. Verwerking

Tijdens de verwerkingsactiviteit presenteren de leerlingen wat ze tijdens de onderzoeken hebben geleerd en brengen ze hun kennis over op anderen.

7. Afsluiting

In de vorm van een viering, tentoonstelling, presentatie

 

 

vakken in de projecten

Ieder project bevat de volgende vakken

Aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur, wetenschap en techniek, burgerschap.

De leerlingen leren de volgende vaardigheden. zelfstandig werken, doelen stellen, informatie verwerken, presentaties maken en presenteren. 

Als je wilt kun je ook de creatieve vakken erbij betrekken.

Met de nodige begeleiding kunnen alle leerlingen opdrachten doen die hen beter maakt in het ontdekkend en onderzoekend leren. Natuurlijk rekening houdend met de groep waar de kinderen zitten.

Doordat de leerlingen ook zelf kiezen wat ze willen leren en jij als leerkracht daarnaast stimuleert kunnen de meer begaafde leerlingen die opdrachten doen waar zij goed bij gedijen. 

Voor alles wat ik hierboven genoemd heb staan voorbeelden en suggesties in de handleiding.

projecten basisonderwijs
projecten basisonderwijs
projecten basisonderwijs

De voordelen op een rij

werken met de methode heeft de volgende voordelen:

1. De kinderen vinden het altijd interessante onderwerpen waar       ze enthousiast van worden.

2. Alles zit in 1 handleiding. 

3. Je bepaalt zonder probleem wat voor opdracht je een leerling        geeft zodat je altijd op het goede niveau zit en het spannend          blijft voor iedereen.

4. Er is een hoop variatie en afwisseling  mogelijk.

5. Ouders zijn vaak heel enthousiast, werken van thuis met hun         kind mee en indien nodig zijn ze er voor uitstapjes, gastlessen       en ze komen de school in voor de presentaties.

6. De methode is erg goedkoop. De rest van het geld kun je dan         investeren in goede materialen en excursies.

Neem contact met me op

gratis project

Het project Nederland Waterland is als gratis project te bestellen

gratis training

Bij de projecten hoort een handleiding en een training over hoe je die handleiding gebruikt. Ook deze training is gratis.