projectgestuurd leren

leer, onderwijs, groei

Projectgestuurd leren is een vorm van leren die onterecht verward wordt met zomaar even een leuk projectje doen. Ik wil in een serie artikelen duidelijk maken wat projectgestuurd onderwijs is en hoe je dat op een verantwoorde manier vorm kunt geven.

Jos Onderwijs Support

artikelen

verschil tussen projecten en project gericht onderwijs

In dit artikel ga ik in op het feit dat project gericht leren veel meer is dan zomaar een project geven

7 essentiële elementen om een project te ontwerpen

Als je zelf eens een project wilt maken dan moet je rekening houden met deze 7 bouwstenen 

7 projectgerichte praktijksituaties

Als je dit artikel leest ben je beter in staat je projecten te verbeteren, fijntunen en beoordelen

PGL helpt leerlingen betere besluiten te nemen

Dit artikel is een samenvatting van een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van Projectgestuurd onderwijs

PGL en 21 eeuwse vaardigheden

In dit artikele komen de 21 eeuwse vaardigheden aan bod en hun verhouding tussen projectgestuurd leren

projectgestuurd leren
projectgestuurd leren
projectgestuurd leren
projectgestuurd onderwijs

Het doel

De core business van mijn bedrijf is het schrijven en ontwikkelen van projecten voor het basis onderwijs. De methode Einstein is de uitwerking van mijn ideeën over projectgestuurd onderwijs. Een ander doel is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met deze vorm van onderwijs en hoe ik er tegen aan kijk. Vandaar dat ik een serie artikelen, filmpjes en e-trainingen ontwikkel om duidelijk te maken dat het niet “verloren tijd”, ‘alleen maar spelen” of “onrust veroorzaken” is

wat is projectgestuurd onderwijs

Bij projectgestuurd onderwijs laten docenten leren voor studenten tot leven komen.
Ze werken gedurende een langere periode aan een project – van een week tot een semester – dat hen betrekt bij het oplossen van een reëel probleem of het beantwoorden van een complexe vraag. Ze demonstreren hun kennis en vaardigheden door een publiek product of presentatie te maken voor een echt publiek.

Als gevolg hiervan ontwikkelen studenten diepgaande inhoudelijke kennis, evenals kritisch denken, samenwerken, creativiteit en communicatieve vaardigheden. Project Based Learning, zoals het in het Engels heet, ontketent een aanstekelijke, creatieve energie bij studenten en docenten.

En als je een meer formele definitie zoekt…
Projectgestuurd leren is een lesmethode waarbij studenten kennis en vaardigheden opdoen door gedurende een langere periode te werken om een ​​authentieke, boeiende en complexe vraag, probleem of uitdaging te onderzoeken en erop te reageren.

In definities en veel officiële wetenschappelijke publicaties wordt steeds gesproken over studenten en docenten. Dit zou impliceren dat projectgericht leren alleen ontwikkeld wordt voor VO en MBO-HBO. Niets is echter minder waar. Je kunt projectgestuurd leren heel goed invoeren in het basisonderwijs. Zo blijkt ook uit deze Amerikaanse video

directies kunnen terecht voor een afspraak

+31 629277714

jos@josonderwijssupport

onderwijs is meer dan alleen projectgericht leren

zie mijn artikelen over onderwijs klassenmanagement

ouders zijn belangrijk

lees mijn artikelen met tips over opvoeden, leren, leerproblemen en omgaan met je kind

Jos van Ouwerkerk

Projectgestuurd leren is de aanpak om het nieuwe leren na 20 aar eindelijk vorm te geven.

jos van Ouwerkerk

Jos Onderwijs Support

Wat is het verschil tussen projectgestuurd onderwijs en zomaar een project

PGO wordt op grote schaal gebruikt op scholen en andere onderwijsinstellingen, waarbij verschillende varianten worden toegepast. Er zijn echter belangrijke kenmerken die het verschil maken tussen ‘een project doen’ en echt project gestuurd onderwijs.

We moeten onderscheid maken tussen projecten die je eenmaal per jaar als school doet of een kort project dat gebruikt wordt nadat een leerkracht de leerstof heeft uitgelegd en de projecten bij project gebaseerd leren..Daar is het project het middel om de belangrijke kennis en vaardigheden die studenten moeten leren, aan te leren. Het project bevat en kadert curriculum en instructie en is geen verwerking of promotieactiviteit.

In tegenstelling tot projecten die als “toetje” dienen, vereist PGO kritisch denken, probleemoplossing, samenwerking en verschillende vormen van communicatie. Om een ​​prikkelende vraag te beantwoorden en werk van hoge kwaliteit te creëren, moeten studenten veel meer doen dan alleen informatie onthouden. Ze moeten denkvaardigheden van hogere orde gebruiken en leren werken als een team.

Voor meer informatie over de verschillen tussen PGO en projecten zie mijn artikel ” het verschil tussen projecten en projectgestuurd leren.

projectgericht onderwijs
projectgericht onderwijs
v

Testimonials

Wat zeggen deskundigen

prof.dr.Robert Jan Simons bedenker van de het nieuwe leren.

“Het beeld dat veel mensen van het nieuwe leren hebben, klopt niet”, verklaart prof. dr. Robert Jan Simons. “De term ‘het nieuwe leren’ heeft ten onrechte de klank gekregen van ‘laissez-faire’, het idee dat leerlingen zelf bepalen wat ze doen. Maar dat heb ik nooit bedoeld en zo wordt het ook niet toegepast op scholen die al vernieuwen”, zegt Simons, hoogleraar-directeur van IVLOS, Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden. Wat is het nieuwe leren dan wel? “Een andere leervorm dan de traditionele, met een andere vorm van toetsing, ingegeven door nieuwe gewenste leerresultaten”, aldus Simons.

uitspraken prof. Luc Stevens

  • Wezenlijk voor een nieuwe onderwijspraktijk is niet zozeer het resultaat, maar het proces.
  • Geef leerlingen de ruimte om zelf te ontdekken. Dan hoeft de leraar ook niet zoveel instructie te geven.
  • De mens zit zodanig in elkaar dat hij eerst gemotiveerd moet zijn om vervolgens te kunnen leren.
  • Een school is een organisatie van mensen en niet van leerstof, daar ligt de crux van verandering. Dat is mijn stellige overtuiging en wel op basis van wetenschappelijk onderzoek over leren en ontwikkeling.

prof.dr. Rob Martens

  • Ik geloof in het beeld van de nieuwe generatie, die anders leert, omdat ze is opgevoed met nieuwe technologie. Die generatie moet op een andere manier gemotiveerd worden.
  • We discussiëren over nog meer kennistoetsen terwijl over een paar jaar iedere leerling alle kennis van de hele wereld permanent mobiel bij zich heeft.
  • Kinderen moeten dingen leren die ze zinnig vinden, zodat ze het gevoel hebben dat hun inspanning nut heeft.
  • Veel mensen in het onderwijs overschatten nog altijd de opbrengst van formeel leren. Wetenschappers zeggen juist dat het leren van mensen voor 80 tot 90 procent bestaat uit informeel leren.
  • Gemiddeld is een 18-jarige in Nederland al meer dan 4000 keer getoetst.

de standaard voor projectgestuurd leren

Om ervoor te zorgen dat uw studenten een prima project krijgen en kwalitatief op hoogstaand niveau aan Project Gebaseerd Onderwijs doen, is in Amerika een gouden standaard ontwikkeld

Het “Gold Standard PBL-model” omvat twee handige handleidingen voor docenten:

1. Zeven essentiële elementen om een project te ontwerpen. Deze bieden een kader voor het ontwikkelen van hoogwaardige projecten voor je klas, groep of school

2. Zeven projectgerichte praktijksituaties die leerkrachten scholen en organisaties helpen bij het verbeteren, fijntunen en beoordelen van hun projecten in de praktijk

projectgestuurd leren
projectgericht onderwijs

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Eenmaal per maand stuur ik je een nieuwsbrief met alle nieuws over het onderwijs en de projecten van de methode Einstein

We houden je gegevens privé en delen je gegevens alleen met derden die deze dienst mogelijk maken. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

projecten

e trainingen

artikelen

jaar ervaring

neem contact op

Jos van Ouwerkerk

Beckrypleane 19

9036PA Menaam

+31 629277714

jos@josonderwijssupport.nl