projecten voor de basisschool schrijven. Dat was twee jaar geleden het startpunt van wat nu Jos Onderwijs Support heet. Net als IPC, Alles in 1, daVinci en nog veel anderen wil ik een complete aanpak realiseren waarbij iedere drie jaar de kerndoelen van de onderbouw of van de bovenbouw gerealiseerd worden. Ieder kerndoel komt dus twee keer uitgebreid aan bod. Daarvoor wil ik in 2020 dertig projecten hebben gemaakt en daarna voor eind 2021 nog eens dertig.

visie op projecten

Voordat ik hierop dieper inga even mijn visie van een project. Binnen het projectonderwijs ambieer ik een goede mix van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden. Leerlingen die eigen initiatief tonen en zelfstandig onderwerpen aanpakken die hun interesse hebben en een leerkracht die middels klassikale lessen de nodige kennis aanbrengt. Zo volgen we voor alle vakken wat omschreven staat in de kerndoelen.

wat heb je nodig?

Wat heb je als leerkracht of liever nog als team nodig in het huidige onderwijs met ontwikkelingen als curriculum.nu. Dat is een aanpak die allesomvattend is. Je hebt binnen één thema aandacht voor: kennisontwikkeling, vaardigheden, zelfstandig leren en werken, ontwerpend of ontdekkend leren. Bovendien laat je alle leerlingen op het eigen niveau aan opdrachten werken. Tenslotte gebruik je de moderne ICT middelen. Eigenlijk komt het neer op ‘s morgens rekenen, taal en lezen en ‘s middags project waarin de andere verplichte vakken zijn opgenomen. tussendoor doe je aan lichamelijke oefening. In de weken dat je geen project doet is er extra aandacht voor muzikale vorming,

gratis project

wat doe je als leerkracht

Je moet het projectboek zien als een draaiboek. JOS maakt onderscheidt tussen onderbouw en bovenbouw. Kleuterprojecten zijn via de kleuteruniversiteit en allerlei juffen op Pinterest ruim voldoende dus ze kunnen altijd zelf bij een thema aansluiten. Het projectboek is altijd hetzelfde van opzet. Voor de lessen maak je gebruik van de kerndoelen die in het draaiboek zijn opgenomen. Je moet die lessen wel zelf maken, maar dat mag geen probleem zijn. Naast de vijf à zes lessen zijn er diverse opdrachten. In het projectboek vind je heel veel mogelijke opdrachten, maar je mag ook zelf los gaan en er nog veel bij maken. de opening en de sluiting van een project zijn ook vrij. Wij kunnen niet voorspellen hoe klein of groot je dat wilt doen. Natuurlijk geven we suggesties. Verder staat er allerlei achtergrondinformatie in het project dat je kunt gebruiken bij je lessen. De nodige sites, filmpjes, en andere media over dit project. Woordenschat en boeken die aansluiten bij het thema

deelname is niet duur

Een belangrijke reden dat ik begonnen ben met projecten maken is dat ik vond dat de projecten die er op de markt waren veel te duur waren of niet aan onze eisen voldeden. Dat is ook de reden dat ik zelf niet de hoofdprijs vraag voor deze projecten. Voor 1000 euro per schooljaar ben je verzekerd van zes projecten, twee teamtrainingen en een gesloten groep waar je met en van elkaar kunt leren.

Alle projecten worden jaarlijks aangepast aan de eisen die de huidige tijd aan de vakken stelt.

Per schooljaar zijn er twee extra projecten. De eerste is rond het thema van de kinderboekenweek. De andere is op een actueel thema wat in dat jaar plaats vindt. Olympische spelen, WK en EK voetbal, culturele activiteiten of verkiezingen.

Daarnaast ben je gratis lid van alle overige activiteiten van Jos Onderwijs Support.

Het is natuurlijk ook mogelijk de projecten, teamtrainingen en de extra projecten apart te bestellen, maar dat komt duurder uit. Op deze manier denk ik dat het projectonderwijs zeer betaalbaar blijft Je kunt dus investeren in materialen ter ondersteuning van de projecten. Uitstapjes om tot deep learning te komen of een andere bestemming geven.

Sluit Menu