7 krachtige stappen om mijn kind met gedragsproblemen te helpen

4 · 17 · 21

Help je kind met gedragsproblemen.

Te veel schermtijd. Geen motivatie op school. Vechten. Uitbarstingen. De stille behandeling.

Als dit je bekend voorkomt, ben je niet de enige. De pandemie heeft voor veel ADHD-gezinnen gezorgd voor meer stress en conflicten. Om je kind te helpen met zijnof haar gedragsproblemen, moet je je opvoedingsenergie meer richten op het belonen van het positieve dan op het afdwingen van harde straffen. In dit artikel lees je hoe.

We zijn nu ruim een  jaar verder na de pandemie. De dagelijkse uitdagingen in verband met  omgekeerde routines en rituelen blijven bestaan. Ouders, verzorgers en kinderen – vooral degenen met ADHD – staan ​​onder enorme, langdurige stress, wat leidt tot meer familieconflicten, verergerde ADHD-symptomen en overdreven gedragsproblemen. Uitbarstingen, instortingen, uitdagend gedrag en intense emoties behoren tot de meest voorkomende problemen waarmee gezinnen tegenwoordig worden geconfronteerd. Samen met zorgen over schermtijd en een gebrek aan motivatie en interesse in school.

help je kind met gedragsproblemen
help je kind met gedragsproblemen

Zelfs onder deze omstandigheden zijn er effectieve manieren om gedragsproblemen die verband houden met ADHD thuis te beheersen Je kind helpen met gedragsproblemen kan onnodige conflicten vermijden. Jullie als ouders aan het roer, kunnen jullie kind(eren) naar positief gedrag sturen door betere relaties op te bouwen en gedragstechnieken aan te passen om de unieke uitdagingen van het leven onder een pandemie het hoofd te bieden

het belang van ouders bij de oplossing.

Ouders, vooral van jongere kinderen, vormen de eerste schil tegen gedragsproblemen. Ze zijn werkelijk de drijvende kracht achter verandering. Dit betekent niet dat ouders de schuld zijn van de gedragsproblemen, maar veel eerder dat hun invloed op de oplossing niet genoeg kan worden benadrukt.

Ben je als ouder goed thuis  in de beproefde benaderingen waarvan is bewezen dat ze ADHD-gedragsproblemen verhelpen?  Dit leidt namelijk tot een positieve ouder-kindrelatie en tot een gelukkig, gezond en succesvol kind dat beter is uitgerust om met ADHD-symptomen  en andere uitdagingen om te gaan.

Deze gedragstechnieken volgen een hiërarchie die er als volgt uitziet:

 • De weg bepalen voor succes (dit is de basis voor alle gedragsoplossingen en moet vaak worden gebruikt)
 • Positief aandacht besteden aan gewenst gedrag en actief probleemgedrag negeren
 • Goede aanwijzingen geven
 • Gedragsplannen en beloningssystemen implementeren
 • Het bepalen van consequenties voor wangedrag. Probeer dit met mate toe te passen)
help je kind met gedragsproblemen

Gedragsproblemen:

thuis strategie voor ouders

1. Rapportage en relatie opbouwen

Ondanks vele waarschuwingen, stopt je kind niet met zijn videogame en gaat het niet naar bed. Geërgerd verhef je je stem, in de hoop dat dat hun aandacht trekt. niets is minder waar. In plaats daarvan schreeuwen ze terug en verlies je je geduld. Eindelijk stoppen ze met spelen, of jij geeft je verzoeken op. Hoe dan ook, het is een uitputtend patroon dat alleen maar wordt versterkt door de herhaling ervan.

Te veel van dit soort interacties kunnen van beide kanten gevoelens van woede en wrok oproepen. Om de weg voor succes te creëren, begin je met het opbouwen en versterken van je relatie met je kind door meer plezierige momenten  te creëren. Dit is de eerste stap naar effectieve gedragsverandering.

help je kind met gedragsproblemen
help je kind met gedragsproblemen

Doe een paar keer per week het volgende:

 • Kies een leuke activiteit voor uw kind ( een videogame, een sport of iets anders dat voor hen interessant is) en wees volledig aanwezig in hun ervaring. Dat betekent dat u telefoons opbergt, ze elk geklets over persoonlijke verplichtingen bespaart en de neiging tot multitasken op het moment vermijdt.
 • Volg hun voorbeeld. Zelfs als de activiteit saai voor je is, zoek dan uit wat voor hen belangrijk is in die ervaring.
 • Schenk aandacht aan positief gedrag. Je zou je kind kunnen prijzen voor hun vermogen om een ​​bijzonder moeilijk niveau te doorstaan ​​in hun videogame, of ze kunnen bedanken voor hun uitleg over hoe het spel werkt.
 • Vermijd aanwijzingen, vragen en kritische uitspraken die de stemming kunnen bederven en uw kind in de verdediging kunnen schieten.

Door een warme band met uw kind op te bouwen, voelt het zich gewaardeerd en krijgt u meer autoriteit als ouder. Het helpt ook om een ​​evenwicht te vinden tussen structuur en opvoeding, wat de kern vormt van effectief gedragsmanagement.

help je kind met gedragsproblemen
help je kind met gedragsproblemen

2. observeer gedragsproblemen en hun oorzaak

Er zit vast en zeker een logica in het gedrag van uw kind. Het zorgvuldig en specifiek opmerken van gedragingen en hun context is de tweede stap om ze uiteindelijk te veranderen.

Gebruik het notitiesysteem dat jou past om antwoorden op de volgende vragen te krijgen:

 • Wat is het probleemgedrag in kwestie? (Wees zo specifiek mogelijk en beschrijf het in waarneembare, meetbare termen. Dus niet was vervelend, maar vocht met broer of schold zus uit etc. en dan hoeveel keer per dag)
 • Wanneer vindt het gedrag plaats?
 • Waar vind het plaats?
 • Met wie vindt het plaats?
 • Waarom vindt het plaats? (Is je kind op zoek naar sensorische stimulatie? Om te ontsnappen aan een activiteit die het niet leuk vindt? Om aandacht te krijgen? Omdat iets niet lukt? etc.
 • Door gedragingen in deze vorm op te splitsen, ontstaan ​​er mogelijkheden om positief gedrag te de-escaleren en te versterken op manieren die voor jouw kind werken, in plaats van meteen de consequenties te gebruiken. De focus ligt niet op het elimineren van het ‘grote moment’, dat wat tijd kan kosten om te verzachten, maar op het opmerken van de kleine trends in de richting van positieve verandering.

3. bepaal de weg naar succes

Ten derde: zorg voor die ondersteuning om jouw kind naar positief gedrag te sturen. Leg hierbij alleen de nadruk op ADHD symptomen en hun unieke uitdaging.De ondersteuning moet gericht zijn op duidelijke regels en routines, visuele aanwijzingen en creatieve herinneringen die je kind aan zetten tot gewenst gedrag.

Schrijf alles op een A4tje en bespreek dit ook met je kind. Probeer het ook zijn of haar weg te laten zijn naar de oplossing.

4. Geef positieve feedback

Prijs uw kind voor het gedrag waarvan u meer zou willen zien:

 • Wees specifiek. In plaats van een vaag “topper” of alleen een high five, benoem je ook de specifieke actie. (“Geweldig werk met een rustige stem”; “Het was geweldig hoe je je hand opstak tijdens de online les”; “Je bent zo gefocust op je werk.”)
 • Wees consistent. Merk het op als uw kind het gewenste gedrag vertoont ennegeer soms het ongewenste.
  Geef meer positieve feedback dan negatieve. Een goede verhouding is 4:1. Je feedback wordt veel effectiever.
 • Geef liefst onmiddellijk en in de directe nabijheid feedback om het verband tussen een bepaald gedrag en een positieve reactie te vergroten.
 • Gebruik non-verbale bekrachtigers (zoals een duim omhoog of een high five) alleen in situaties waarin het duidelijk is op welk gedrag je reageert.
 • Wees eerlijk. Betrokkenheid bij deze vaardigheid kan onnatuurlijk aanvoelen als het nieuw is, maar met voldoende oefening wordt het een echt onderdeel van uw gereedschapskist.
 • Negeer zoveel mogelijk moeilijk gedrag zoals zeuren, ruzie en onderbreken, maar geef onmiddellijk positieve feedback over een voorkeursgedrag dat later of gelijktijdig plaatsvindt. Uiteindelijk zal het probleemgedrag afnemen omdat uw kind inziet dat zijn ongewenste gedrag geen functie heeft.

5. Geef effectieve instructies

Dat je kind luistert hangt grotendeels af van hoe je instructies geeft:

 • Blijf kalm – dat is het voorbeeld voor passend gedrag en voorkomt schreeuwen.
 • Wees duidelijk als je de regels bespreekt.
 • geef instructies of opmerkingen niet als een vraag. In plaats van: “Kun je aan je huiswerk beginnen?” zeg je : “Begin alsjeblieft met je huiswerk.”
 • Geef instructies één voor één. Het gelijk onthouden van een reeks stappen kan moeilijk zijn voor kinderen met ADHD.
 • Herinner je kind bij een nieuwe kleine stap aan de successen die het bij de voorgaande stap behaalde.
 • Wacht met de volgende taak tot je complimenten heb kunnen geven voor de voorgaande taak. Kinderen reageren beter als ze de eer krijgen om door te gaan.

6. Maak een gedragsplan en een beloningssysteem

Gebruik gedragstabellen en puntensystemen om maximaal drie doelvaardigheden en- gedragingen tegelijk bij te houden. Zorg ervoor dat u op de kaart de taak positief verwoordt (d.w.z. wat je moet doen in plaats van wat je niet moet doen) en wees specifiek: “Concentreer je gedurende 30 minuten op lessen”; “Begin om 16.00 uur met je schoolwerk.”

help je kind met gedragsproblemen

Alle getoonde boeken zijn aan te klikken en te bestellen bij:

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Beloningssystemen  variëren op basis van leeftijd. Jonge kinderen reageren goed op eenvoudige systemen zoals stickerkaarten, terwijl oudere kinderen een puntensysteem kunnen volgen en beloningen kunnen kiezen die je gezamenlijk hebt gemaakt. (bij 10 punten uur langer gamen. Bij 20 punten naar de film etc) Tieners kunnen een meer geavanceerd puntensysteem volgen, waar ze punten kunnen “storten” en “opnemen”, afhankelijk van de taak, en waar puntwaarden toenemen naarmate de taak moeilijker wordt.

7. Gevolgen spaarzaam afdwingen

Het is een misvatting dat harde straffen ervoor zorgen dat uw kind lang en diep nadenkt over wat het heeft gedaan. In feite zijn harde straffen tamelijk ondoeltreffend, aangezien ze:

 • Alleen impact hebben op korte termijn
 • Emotionele reacties van uw kind verhogen
 • Relaties kunnen verslechteren
 • Je kind leren wat hij niet moet doen in plaats van het juiste gedrag                                                                             

Volg deze richtlijnen als u consequenties voor wangedrag nastreeft:

 • Stel van tevoren uw consequentieplan op om een ​​impulsieve beslissing te vermijden
 • Dien de consequentie toe met een neutrale en kalme stem, en onmiddellijk nadat het gedrag zich heeft voorgedaan. Dit leert uw kind dat het niet moet wachten om een ​​verheven stem te horen om gehoor te geven
 • Geef consequenties in kleine doses
 • Zodra je de consequenties hebt benoemd wordt je weer positief en gaat over tot positief gedrag versterken, zelfs als de consequentie nog moet worden uitgevoerd.

Met oefening en volharding zullen deze strategieën het gedrag van uw kind verbeteren en familieconflicten thuis verminderen – tijdens de lockdown en daarna.

Over mij

jos ouwerkerk

Jos is als gepensioneerd directeur nog steeds betrokken bij het basisonderwijs. Hij schrijft nog steeds artikelen vooral voor leekrachten en ouders. Verder werkt hij aan een methode voor de zaakvakken op basis van projecten.

laatste artikelen

krijg updates via de nieuwsbrief

10 beste spellen voor ADHD pubers

10 beste spellen voor ADHD pubers

spellen voor ADHD pubers zijn waardevol Bordspellen helpen om krachtige en zinvolle gezinsbanden te smeden.  spelletjesavonden leren sommige vaardigheden zelfs beter dan op school. Bouw aan  een waardevolle verzameling favoriete bordspellen die helpen bij het opbouwen...

Lees meer
10 beste bordspellen voor kinderen met ADHD

10 beste bordspellen voor kinderen met ADHD

samen spelen is belangrijk voor kinderen met ADHD Als ouder van een kind met ADHD weet je hoe belangrijk het is een band met je kind op te bouwen. Één van de manieren waarop dat goed lukt is het samen spelen van bordspellen. Voor de onrustige ADHD-er zijn veel spellen...

Lees meer
mindfulness voor kinderen met ADHD

mindfulness voor kinderen met ADHD

mindfulness voor kinderen met ADHD is zinvol Kinderen met ADHD (volwassenen trouwens ook) hebben moeite met wat uitvoerende functies genoemd wordt. Daarmee bedoelen we dat ze heel moeilijk in actie kunnen komen om dingen uit te voeren. Ze kunnen er wel aan denken maar...

Lees meer
7 leerkrachtvaardigheden voor projectgestuurd onderwijs

7 leerkrachtvaardigheden voor projectgestuurd onderwijs

leerkrachtvaardigheden voor projectgestuurd onderwijs Een van grootste "angsten" van leerkrachten bij het horen van projectgestuurd leren is dat zij de grip op de groep gaan verliezen. Er is ook sprake van een tekort aan vertrouwen in hun leerlingen als het om...

Lees meer

Comments

0 reacties

Subscribe

schrijf je in voor de nieuwsbrief